Dane kontaktowe

POLIMAT s.c. - POLSKA - Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

Biuro

(+48) 33 498 95 36

Fax: +48 33 486 90 81

Adres

ul. Centralna 6 
43-346 Bielsko-Biała

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma POLIMAT s.c. Adam Pawlik, Sławomir Porębski ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372388519. Kontakt z administratorem danych telefoniczny +48 33 4989536 lub za pośrednictwem adresu e-mail: polimat@polimat-sport.com Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w tym Google.